Prevention och diabetesbördan i fokus

Kunskapsstyrning, prevention, utbildningsbehov i primärvården samt psykisk ohälsa bland unga med diabetes var några av de angelägna frågor som diskuterades vid Dagens Medicins temadag om diabetes på Världsdiabetesdagen. Diabetes Sveriges ordförande Thomas Magnusson och Diabetes Stockholms ordförande Emma Henriksson fanns på plats och deltog i de intressanta gruppdiskussionerna.

– Det är viktigt att dessa frågor lyfts på Världsdiabetesdagen, men vi behöver belysa livet med diabetes varje dag. Tidig upptäckt och bra behandling minskar kostnadsutvecklingen och ger bättre livskvalité för den enskilde, påpekar Thomas.

Bli medlem i Diabetes Sverige och bidra till vårt arbete för ett bättre, tryggare och friare liv med diabete