Allt vi gör,
gör oss starka

Senaste aktiviteterna

Diabetes Sverige i Almedalen

Diabetes Sverige är på plats i Almedalen och diskuterar framtidens diabetesvård tillsammans med politiker, beslutsfattare, professionen och andra patientföreträdare. Vi medverkar i paneler och runda bordssamtal och diskuterar bland annat nationell diabetessamordnare, vikten av preventiva insatser för att minska komplikationer vid diabetes samt hur vi kan uppnå en jämlik diabetesvård i hela landet.

Vår ordförande Thomas Magnusson kommer även medverka i samtal kring behovet av digitaliseringen inom hälso- och sjukvården samt diskussion kring styrningen av framtidens hälso- och sjukvård. Vi hoppas vi ses och får tillfälle att diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för oss som lever med diabetes.

En jämlik vård i fokus på Diabetes Sveriges kongress

Den 7 juni genomfördes Diabetes Sveriges kongress där man
enades om att en ökad kunskap om diabetes och en god och jämlik diabetesvård i hela landet är organisationens fokusfrågor.

Vid kongressen omvaldes Thomas Magnusson som ordförande.
– Jag är glad och tacksam över att jag har fått förtroende att leda Diabetes Sverige i ytterligare två år. Vi en växande organisation med en stark
vilja att påverka. Vårt mål är att alla som lever med diabetes får
tillgång till den vård de behöver och har rätt till. Så ser det tyvärr inte ut
idag, säger Thomas Magnusson. 

Idag är diabetesvården långt ifrån jämlik och det finns stora
skillnader i både kvalitet och utbud. Tidiga insatser, rätt behandling och ett individuellt stöd från vården underlättar vardagen för den som lever med diabetes och detta är frågor som Diabetes Sverige och våra föreningar runt om i landet fokuserar på.
Kongressen fastslog att följande frågor ska prioriteras under de kommande två
åren:

  • Personer med diabetes ska behandlas i enlighet med de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Idag vet vi att det är många som inte får utbildning eller tillgång till vare sig dietist eller fotvård, trots att detta rekommenderas.


  • Adekvat behandling ska sättas in vid diagnosdebut, då diabetes är en sjukdom som kan ge komplikationer i andra organ om behandlingen inte är tillräckligt bra. Att vänta tills eventuella komplikationer uppstår medför onödigt lidande för personen och stora kostnader för samhället.


  • En nationell diabetessamordnare bör inrättas i syfte att skapa en mer tillgänglig och jämlik diabetesvård i hela landet.


Diabetes Sverige välkomnar nya ledamöter till styrelsen

Varmt välkomna till våra nyvalda ledamöter i styrelsen: Ingrid Christensson, Blekinge, Roshan Tofighi, Stockholm, Ulf Ahnlid, Stockholm, Evelina Karting, Jönköping och Yang De Marinis, Malmö.  

Anders Ekholm, Ella Bohlin, Petra Eurenius, Stefan Lööw samt Johnny Östh omvaldes om en period på två år.

 .

Digital kurs för föräldrar

Diabetes Sverige är väldigt glada över att kunna bjuda in till en digital kurs för dig som är förälder till ett barn eller tonåring med typ 1-diabetes. På denna kurs får du konkreta verktyg för att hantera olika utmaningar med målet att ha ett hållbart föräldraskap och en ökad livskvalité. Kursen pågår under sex tillfällen med start den 31 augusti. Kursen arrangeras i samarbete med Diabetes Stockholm och Barndiabetesfonden

Spela videoklipp

Vår ordförande på viktigt europeiskt seminarium ”Healthier Heart”.

När Thomas Magnusson klev på  den internationella scenen startade han med ett tilltal som utgick från personlige erfarenheter.

”Prata med oss, inte om oss. Våra medlemmar upplever att professionen inte talar med dem, utan om dem. Vi är olika som människor, vi behöver olika typer av instruktioner och sätt att kommunicera. Vi står olika vad gäller kunskap och insikt kring vår sjukdom”, sa Thomas. Här ser du hela hans anförande.

 

Gå in och lyssna när vi gästar Apoteket

Vi är inbjudna till Apotekets digitala tjänst där experter och gäster förmedlar intressant information. Kom och lyssna på hur vi arbetar för att förbättra vardagen för våra medlemmar. Vi delar med oss om erfarenheter av hur det är att leva med diabetes. Vad kan du göra själv? Hur får du vardagen att fungera? Vad behöver anhöriga veta? 

 

Därefter ger diabetesforskaren Robin Kristófi senaste nytt kring sjukdomen och dess behandling följt av diabetessjuksköerskan Karin Hofling från Chronos Care som talar om hur man ska tänka kring prediabetes och vad man kan göra för att minska risken för diabetes. 

 

Välkommen att lyssna. Apoteket Live sker digitalt, utan kostnad.

28 mars 18.00

Temadagen i Ronneby den 28 januari lockade många deltagare. Det Diabetes Sveriges Förbundsordförande Thomas Magnusson, inledde dagen med att poängtera vikten av aktiva och livskraftiga patientföreningar. De bidrar till att både egenvården och sjukvården förbättras.

Fokus Patient ett tredagars event i Stockholm. I höstas handlade det om patientsäkerhet, kardiovaskulära sjukdomar och om transplantationsfrågor. Eventet lockade deltagare från flera länder. Thomas Magnusson, ordförande Diabets Sverige, pratade om kopplingen mellan hjärt- och kärlsjukdomar.

Diabetesdialog i Stockholm. Ännu en gång har Storstockholms diabetesförening, SSDF genomfört sin regionala diabetesdialog där olika företrädare för diabetesvården i Stockholm träffas. Det är politiker, tjänstemän från central förvaltning, diabetesläkare o sköterskor, Akademiskt Primärvårdcentrum, företag och givetvis patientföreträdare från SSDF.

Sponsor för sockerfria dagen som infaller den 12 oktober varje år. Ett spännande och viktigt evenemang där sockrets inverkan på hälsan står i fokus. 

Forum för Health Policy gjorde en workshop under rubriken ”Prevention från olika utgångspunkter – hur ska vi klara framtidens vård?” där vi deltog. Föreläsningar av Acko Ankarberg Johansson, nybliven sjukvårdsminister, Karin Engel, specialist i allmänmedicin från Region Stockholm, Fredrik Söder, VD på Health Integrator samt Eva-Maria Dufva, Reumatikerförbundet. Diabetes Sverige är medlemsorganisation. 

Forska!Sverige har genomfört sitt årliga strategi-internat under rubriken ”Agenda för hälsa och välstånd”. Företrädare för ett antal regioner, universitet, professionsorganisationer och patientorganisationer jobbar med hur forskningen kan stärkas i Sverige och hur vi snabbare kan använda nya behandlingsmetoder i vardagen.

Deltagande i Dent2Health En konferens ordnad av Medeon i Malmö. Syftet var att öka och sprida kunskap om munhälsan och dess betydelse för andra sjukdomar, speciellt diabetes. Intressanta föreläsningar av personer från Australien, Danmark, Region Skåne o Region Stockholm. Diabetes Sverige arbetar vidare med frågan tillsammans med Folktandvården i Region Stockholm och övriga regioner. Fortsättning följer.

Senaste aktiviteterna

Diabetes Sverige i Almedalen

Diabetes Sverige är på plats i Almedalen och diskuterar framtidens diabetesvård tillsammans med politiker, beslutsfattare, professionen och andra patientföreträdare. Vi medverkar i paneler och runda bordssamtal och diskuterar bland annat nationell diabetessamordnare, vikten av preventiva insatser för att minska komplikationer vid diabetes samt hur vi kan uppnå en jämlik diabetesvård i hela landet.

Vår ordförande Thomas Magnusson kommer även medverka i samtal kring behovet av digitaliseringen inom hälso- och sjukvården samt diskussion kring styrningen av framtidens hälso- och sjukvård. Vi hoppas vi ses och får tillfälle att diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för oss som lever med diabetes.

En jämlik vård i fokus på Diabetes Sveriges kongress

Den 7 juni genomfördes Diabetes Sveriges kongress där man
enades om att en ökad kunskap om diabetes och en god och jämlik diabetesvård i hela landet är organisationens fokusfrågor.

Vid kongressen omvaldes Thomas Magnusson som ordförande.
– Jag är glad och tacksam över att jag har fått förtroende att leda Diabetes Sverige i ytterligare två år. Vi en växande organisation med en stark
vilja att påverka. Vårt mål är att alla som lever med diabetes får
tillgång till den vård de behöver och har rätt till. Så ser det tyvärr inte ut
idag, säger Thomas Magnusson. 

Idag är diabetesvården långt ifrån jämlik och det finns stora
skillnader i både kvalitet och utbud. Tidiga insatser, rätt behandling och ett individuellt stöd från vården underlättar vardagen för den som lever med diabetes och detta är frågor som Diabetes Sverige och våra föreningar runt om i landet fokuserar på.
Kongressen fastslog att följande frågor ska prioriteras under de kommande två
åren:

  • Personer med diabetes ska behandlas i enlighet med de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Idag vet vi att det är många som inte får utbildning eller tillgång till vare sig dietist eller fotvård, trots att detta rekommenderas.


  • Adekvat behandling ska sättas in vid diagnosdebut, då diabetes är en sjukdom som kan ge komplikationer i andra organ om behandlingen inte är tillräckligt bra. Att vänta tills eventuella komplikationer uppstår medför onödigt lidande för personen och stora kostnader för samhället.


  • En nationell diabetessamordnare bör inrättas i syfte att skapa en mer tillgänglig och jämlik diabetesvård i hela landet.


Diabetes Sverige välkomnar nya ledamöter till styrelsen

Varmt välkomna till våra nyvalda ledamöter i styrelsen: Ingrid Christensson, Blekinge, Roshan Tofighi, Stockholm, Ulf Ahnlid, Stockholm, Evelina Karting, Jönköping och Yang De Marinis, Malmö.  

Anders Ekholm, Ella Bohlin, Petra Eurenius, Stefan Lööw samt Johnny Östh omvaldes om en period på två år.

 .

Digital kurs för föräldrar

Diabetes Sverige är väldigt glada över att kunna bjuda in till en digital kurs för dig som är förälder till ett barn eller tonåring med typ 1-diabetes. På denna kurs får du konkreta verktyg för att hantera olika utmaningar med målet att ha ett hållbart föräldraskap och en ökad livskvalité. Kursen pågår under sex tillfällen med start den 31 augusti. Kursen arrangeras i samarbete med Diabetes Stockholm och Barndiabetesfonden

Spela videoklipp

Vår ordförande på viktigt europeiskt seminarium ”Healthier Heart”.

När Thomas Magnusson klev på  den internationella scenen startade han med ett tilltal som utgick från personlige erfarenheter.

”Prata med oss, inte om oss. Våra medlemmar upplever att professionen inte talar med dem, utan om dem. Vi är olika som människor, vi behöver olika typer av instruktioner och sätt att kommunicera. Vi står olika vad gäller kunskap och insikt kring vår sjukdom”, sa Thomas. Här ser du hela hans anförande.

 

Gå in och lyssna när vi gästar Apoteket

Vi är inbjudna till Apotekets digitala tjänst där experter och gäster förmedlar intressant information. Kom och lyssna på hur vi arbetar för att förbättra vardagen för våra medlemmar. Vi delar med oss om erfarenheter av hur det är att leva med diabetes. Vad kan du göra själv? Hur får du vardagen att fungera? Vad behöver anhöriga veta? 

 

Därefter ger diabetesforskaren Robin Kristófi senaste nytt kring sjukdomen och dess behandling följt av diabetessjuksköerskan Karin Hofling från Chronos Care som talar om hur man ska tänka kring prediabetes och vad man kan göra för att minska risken för diabetes. 

 

Välkommen att lyssna. Apoteket Live sker digitalt, utan kostnad.

28 mars 18.00

Temadagen i Ronneby den 28 januari lockade många deltagare. Det Diabetes Sveriges Förbundsordförande Thomas Magnusson, inledde dagen med att poängtera vikten av aktiva och livskraftiga patientföreningar. De bidrar till att både egenvården och sjukvården förbättras.

Fokus Patient ett tredagars event i Stockholm. I höstas handlade det om patientsäkerhet, kardiovaskulära sjukdomar och om transplantationsfrågor. Eventet lockade deltagare från flera länder. Thomas Magnusson, ordförande Diabets Sverige, pratade om kopplingen mellan hjärt- och kärlsjukdomar.

Diabetesdialog i Stockholm. Ännu en gång har Storstockholms diabetesförening, SSDF genomfört sin regionala diabetesdialog där olika företrädare för diabetesvården i Stockholm träffas. Det är politiker, tjänstemän från central förvaltning, diabetesläkare o sköterskor, Akademiskt Primärvårdcentrum, företag och givetvis patientföreträdare från SSDF.

Sponsor för sockerfria dagen som infaller den 12 oktober varje år. Ett spännande och viktigt evenemang där sockrets inverkan på hälsan står i fokus. 

Forum för Health Policy gjorde en workshop under rubriken ”Prevention från olika utgångspunkter – hur ska vi klara framtidens vård?” där vi deltog. Föreläsningar av Acko Ankarberg Johansson, nybliven sjukvårdsminister, Karin Engel, specialist i allmänmedicin från Region Stockholm, Fredrik Söder, VD på Health Integrator samt Eva-Maria Dufva, Reumatikerförbundet. Diabetes Sverige är medlemsorganisation. 

Forska!Sverige har genomfört sitt årliga strategi-internat under rubriken ”Agenda för hälsa och välstånd”. Företrädare för ett antal regioner, universitet, professionsorganisationer och patientorganisationer jobbar med hur forskningen kan stärkas i Sverige och hur vi snabbare kan använda nya behandlingsmetoder i vardagen.

Deltagande i Dent2Health En konferens ordnad av Medeon i Malmö. Syftet var att öka och sprida kunskap om munhälsan och dess betydelse för andra sjukdomar, speciellt diabetes. Intressanta föreläsningar av personer från Australien, Danmark, Region Skåne o Region Stockholm. Diabetes Sverige arbetar vidare med frågan tillsammans med Folktandvården i Region Stockholm och övriga regioner. Fortsättning följer.