Debatt: Vi måste komma åt ojämlikheten i diabetesvården

Det är dags att skapa förutsättningar för en mer jämlik och effektiv vård av vår vanligaste, och i förlängningen, dyraste folksjukdom. I dag läggs 70 procent av diabetesvårdens kostnader på att ta hand om komplikationer som följer på en otillräcklig behandling. – Vi måste komma åt ojämlikheten i typ 2-diabetesvården och det krävs ökad kunskap hos beslutsfattare om typ 2-diabetes, dess omfattning och de kostnader som uppstår framöver om inte rätt behandling sätts in, menar vår ordförande Thomas Magnusson.