Om oss

Diabetes Sverige -
en vän i vardagen.

trygghet i livet,
på jobbet,
i skolan,
i vården

Diabetes Sverige är till för alla som behöver någon att hålla i handen när frågorna hopar sig. För den som känner osäkerhet för att inte klara av att hantera en ny diagnos, för de som levt länge med diagnosen och för de som vårdar, eller finns nära personer med diabetes.  

Vi fokuserar på dig som är nyfiken på vad som händer inom forskningen och hur vården utvecklas för alla som har diabetes. Vi delar med oss av nyheter och inspiration baserat på fakta.

Du är unik och ska behandlas därefter.

Vår styrelse

Ordförande

Thomas Magnusson

thomas.magnusson@diabetessverige.se

Ingrid Christensson

ingrid.christensson@diabetessverige.se

Petra Eurenius

petra.eurenius@diabetessverige.se

Ella Bohlin

ella.bohlin@diabetessverige.se

Stefan Lööw

stefan.loow@diabetessverige.se

roshan.tofighi@diabetessverige.se

Johnny Östh

johnny.osth@diabetessverige.se

ulf.ahlind@diabetessverige.se

evelina.karting@diabetessverige.se

yang.demarinis@diabetessverige.se

Anders Ekholm

anders.ekholm@diabetessverige.se

Diabetes Sverige är en röst in i politiken, sjukvården och medierna. Vi tar reda på fakta, delar med oss av råd och tips. Vi inspirerar och visar hur du kan leva ett bra liv med diabetes på ett sätt som passar just dig.

Hjärtefrågor

Vi arbetar för ökad kunskap och en jämlik vård

Diabetes är inte en sjukdom, den är flera olika sjukdomar.  Vi vill se en vård på lika villkor där alla som lever med diabetes får tillgång till den vård de behöver och har rätt till. 

För att öka kunskapen om diabetes och dess konsekvenser pratar vi med beslutsfattare och opinionsledare. Vi engagerar oss och lägger oss i de beslut som fattas i politiken.

Diabetes måste behandlas individuellt. Varje person måste få rätt förutsättningar för att lära sig och förstå mer om sin egen sjukdom och medicinering.