Vabb för vårdnadshavare till barn med diabetes typ 1 på agendan

Möjlighet till vab för vårdnadshavare till barn med diabetes är en aktuell och angelägen fråga. Diabetes Sveriges ordförande Thomas Magnusson träffade Sanne Lennström och Jessica Rodén, två (S) riksdagsledamöter i Socialförsäkringsutskottet för att diskutera denna fråga. Bakgrunden till mötet var den interpellation som deras partikollega ställt om vab för diabetesföräldrar. Se länk till den debatten: https://www.riksdagen.se/…/vab-for-diabetesforaldrar…/
 
Vi i Diabetes Sverige har engagerat oss för att vårdnadshavare ska kunna vabba när de skolar in sina barn i skolan. Idag tvingas de ta ledigt från jobbet, sjukskriva sig eller ta semester. Det borde vara en självklarhet att man ska kunna vara ledig för att hjälpa sitt kroniskt sjuka barn. I interpellationsdebatten gavs inget svar om det kommer något lagförslag i frågan. Vid vårt möte hade vi ett bra och konstruktivt samtal kring hur vi kan samverka för att få till stånd en förändring