Unga med diabetes känner oro inför framtiden

Vardagen för en person med typ 1-diabetes präglas av blodsockermätningar och insulinberäkningar men också en oro för att människor i omgivningen inte förstår eller har kunskap om sjukdomen.

I Barndiabetesfondens nya undersökning, där 234 ungdomar medverkar, framgår det att okunskapen om typ 1-diabetes påverkar ungdomars psykiska mående. 4 av 5 av de tillfrågade ungdomarna upplever att människor utanför familjen har låg kunskap om sjukdomen. Många oroar sig även för framtiden. Det finns en rädsla för komplikationer, att dö i förtid och hur man ska klara av att hantera sin sjukdom när man flyttar hemifrån. 

Det är viktigt att kunskapen om diabetes typ 1 sprids. Här kan du läsa mer om Diabetes typ 1 .Du kan även gå in på Barndiabetesfondens hemsida och läsa mer om hur du kan stödja forskningen och de fina initiativ som de gör för att stötta barn och unga med diabetes typ 1.

Här finns rapporten
Rapporten om typ 1-diabetes 2023 – Ungdomar – Barndiabetesfonden