Dialog med Medtech4Health på Medicinteknikdagarna

Det blev spännande diskussioner vid Innovation Hive Live som Medtech4Health arrangerade i samband med Medicinteknikdagarna. Diabetes Sveriges ordförande Thomas Magnusson, Lena Söderholm från MedTech4Health och Kajsa Olsson Persson från VistaFeet AB var några av dem som medverkade i gruppdiskussioner kring utmaningar inom kommunal vård och omsorg. Deltagarnas olika kompetenser och perspektiv resulterade i en mängd intressanta förslag och lösningar kring medicinteknikens roll i framtidens hälso- och sjukvård.