Debatt - Mät kostnaderna för missade behandlingar

Det är dags att börja mäta och analysera konsekvenserna av missade diabetesbehandlingar. Vi vet att typ 2-diabetes kan leda till allvarliga komplikationer. Idag är det dock en låg och ojämn förskrivning av nyare läkemedel för typ 2-diabetes, även om det finns tydliga bevis på att de gör nytta. Detta medför en stor kostnad för samhället och stort lidande för oss som lever med diabetes.
Diabetes Sveriges ordförande Thomas Magnusson menar att moderna diabetesläkemedel måste sättas in vid diagnosdebut enligt de rekommendationer som finns.