Krönika om komplikationer vid diabetes 2

Vid typ 2-diabetes försämras funktionen av invärtes organ om behandlingen inte är tillräckligt bra, vilket ökar risken för komplikationer. Patienter som är för dåligt behandlade löper risk att få en stroke eller hjärtinfarkt om inget görs. Det är inte acceptabelt att vänta med behandling tills komplikationerna uppstår skriver vår ordförande Thomas Magnusson i en gästkrönika i doktorn.com.