Barnmedicinsk forskning får stöd från Joanna Cocozzas stiftelse: "En enorm förstärkning"

Tio LiU-forskare har tilldelats 2022 års projektbidrag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning. Utöver det har stiftelsen kunnat ge stöd för en ny professur inom barnmedicin och en gästprofessur inom barndiabetes.