Forska!Sverige har genomfört sitt årliga strategi-internat under rubriken ”Agenda för hälsa och välstånd”. Företrädare för ett antal regioner, universitet, professionsorganisationer och patientorganisationer jobbar med hur forskningen kan stärkas i Sverige och hur vi snabbare kan använda nya behandlingsmetoder i vardagen.