Deltagande i Dent2Health En konferens ordnad av Medeon i Malmö. Syftet var att öka och sprida kunskap om munhälsan och dess betydelse för andra sjukdomar, speciellt diabetes. Intressanta föreläsningar av personer från Australien, Danmark, Region Skåne o Region Stockholm. Diabetes Sverige arbetar vidare med frågan tillsammans med Folktandvården i Region Stockholm och övriga regioner. Fortsättning följer.