Diabetes Sverige i Almedalen

Diabetes Sverige är på plats i Almedalen och diskuterar framtidens diabetesvård tillsammans med politiker, beslutsfattare, professionen och andra patientföreträdare. Vi medverkar i paneler och runda bordssamtal och diskuterar bland annat nationell diabetessamordnare, vikten av preventiva insatser för att minska komplikationer vid diabetes samt hur vi kan uppnå en jämlik diabetesvård i hela landet.

Vår ordförande Thomas Magnusson kommer även medverka i samtal kring behovet av digitaliseringen inom hälso- och sjukvården samt diskussion kring styrningen av framtidens hälso- och sjukvård. Vi hoppas vi ses och får tillfälle att diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för oss som lever med diabetes.