Temadagen i Ronneby den 28 januari lockade många deltagare. Det Diabetes Sveriges Förbundsordförande Thomas Magnusson, inledde dagen med att poängtera vikten av aktiva och livskraftiga patientföreningar. De bidrar till att både egenvården och sjukvården förbättras.