Givande dialog om diabetes och fotsår vid Vitalis

I veckan var Diabetes Sverige på plats på Vitalis,  en viktigt mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg. Vår ordförande Thomas Magnusson deltog bl.a. i en workshop om hur man kan skapa bättre hälsa för personer med hög risk för fotsår samt hur personalens arbete kan utvecklas för att upptäcka och behandla fotsår för den med diabetes. Det var intressanta diskussioner om dessa frågor som rör många av oss med diabetes.

Här syns Thomas tillsammans med Leif Sundberg, Ulla Hellstrand Tang och Zacharias Sjöberg..