De regionala skillnaderna inom diabetesvården är inte acceptabla

När man lever med en livslång sjukdom som typ-2 diabetes är det viktigt att man får rätt förutsättningar för att kunna hantera sin vardag utifrån sina individuella behov. För att kunna ta eget ansvar för sin behandling behöver man få kunskap och stöd från vården. Idag varierar förutsättningarna beroende på vilken vårdgivare man möter och det finns stora regionala skillnader i både kvalitet och tillgång till vård. 

– Den ojämlikhet som finns inom diabetesvården idag är inte acceptabel, menar vår ordförande Thomas Magnusson när han kommenterar dagens diabetesvård i denna intervju på Dagens Medicin Agenda.