Debatt - rekommenderad behandling är nödvändig för effektiv vård

Det råder samsyn om att patienter med diabetes, etablerad hjärt–kärlsjukdom och kronisk njursjukdom behöver adekvat behandling, men idag varierar det i vilken utsträckning regionerna rekommenderar behandlingen som riktlinjerna föreskriver.  

Nu är det dags att sätta patienten i fokus. Att försäkra sig om att man använder rekommenderad behandling är nödvändig för att uppnå en effektiv vård. Då kan vi undanröja att det spelar roll var man bor och om man har andra sjukdomar.

Genom att investera i primärvården, samverka med specialister samt följa evidens och riktlinjer kan vi uppnå att rätt patient får bästa möjliga vård, skriver vi i Diabetes Sverige tillsammans med Riksförbundet HjärtLung och Njurförbundet i denna debattartikel i Altinget.

 

https://www.altinget.se/vard/artikel/hjart-karlsjuka-patienter-riskerar-allvarlig-skada-om-riktlinjer-inte-foljs