Vassare patienföreträdare på G

Välinformerade patientrepresentanter är en tillgång för svensk sjukvård. Genom att involvera patientföreträdare får sjukvården tillgång till unik kunskap om vad som fungerar och vad som behöver förändras.

Tillsammans med andra patientorganisationer har Diabetes Sverige tagit initiativ till en Patientföreträdarutbildning.

Nu har Funktionsrätt Sverige lanserat den. Den ska vässa kunskaperna hos alla som har företrädarrollen, så att de bättre kan möta den växande efterfrågan på patientens perspektiv. Det behövs i utvecklingen av framtidens vård.

”Att få med patienters perspektiv och erfarenheter är avgörande för att vården ska kunna utvecklas och bli bättre,” säger Thomas Magnusson, ordförande i Diabetes Sverige

Thomas har varit med i referensgruppen för framtagandet av utbildningen.”