Diabetesdialog i Stockholm. Ännu en gång har Storstockholms diabetesförening, SSDF genomfört sin regionala diabetesdialog där olika företrädare för diabetesvården i Stockholm träffas. Det är politiker, tjänstemän från central förvaltning, diabetesläkare o sköterskor, Akademiskt Primärvårdcentrum, företag och givetvis patientföreträdare från SSDF.