Medicinteknik på agendan hos MedTech4Health

Dialog med Medtech4Health på Medicinteknikdagarna Det blev spännande diskussioner vid Innovation Hive Live som Medtech4Health arrangerade i samband med Medicinteknikdagarna. Diabetes Sveriges ordförande Thomas Magnusson, Lena Söderholm från MedTech4Health och Kajsa Olsson Persson från VistaFeet AB var några av dem som medverkade i gruppdiskussioner kring utmaningar inom kommunal vård och omsorg. Deltagarnas olika kompetenser och perspektiv resulterade i […]

Vabb för vårdnadshavare till barn med diabetes 1 på agendan

Vabb för vårdnadshavare till barn med diabetes typ 1 på agendan Möjlighet till vab för vårdnadshavare till barn med diabetes är en aktuell och angelägen fråga. Diabetes Sveriges ordförande Thomas Magnusson träffade Sanne Lennström och Jessica Rodén, två (S) riksdagsledamöter i Socialförsäkringsutskottet för att diskutera denna fråga. Bakgrunden till mötet var den interpellation som deras partikollega […]

Diabetes Sverige i Almedalen

Diabetes Sverige i Almedalen Diabetes Sverige är på plats i Almedalen och diskuterar framtidens diabetesvård tillsammans med politiker, beslutsfattare, professionen och andra patientföreträdare. Vi medverkar i paneler och runda bordssamtal och diskuterar bland annat nationell diabetessamordnare, vikten av preventiva insatser för att minska komplikationer vid diabetes samt hur vi kan uppnå en jämlik diabetesvård i hela […]

En jämlik diabetesvård i fokus på Diabetes Sveriges kongress

En jämlik vård i fokus på Diabetes Sveriges kongress Den 7 juni genomfördes Diabetes Sveriges kongress där manenades om att en ökad kunskap om diabetes och en god och jämlik diabetesvård i hela landet är organisationens fokusfrågor. Vid kongressen omvaldes Thomas Magnusson som ordförande. – Jag är glad och tacksam över att jag har fått […]

Digital kurs för föräldrar

Digital kurs för föräldrar Diabetes Sverige är väldigt glada över att kunna bjuda in till en digital kurs för dig som är förälder till ett barn eller tonåring med typ 1-diabetes. På denna kurs får du konkreta verktyg för att hantera olika utmaningar med målet att ha ett hållbart föräldraskap och en ökad livskvalité. Kursen […]

Vi gästar ”Healthier Hearth”.

Vår ordförande på viktigt europeiskt seminarium ”Healthier Heart”. När Thomas Magnusson klev på  den internationella scenen startade han med ett tilltal som utgick från personlige erfarenheter. ”Prata med oss, inte om oss. Våra medlemmar upplever att professionen inte talar med dem, utan om dem. Vi är olika som människor, vi behöver olika typer av instruktioner […]

Vi gästar Apoteket. Välkommen.

Gå in och lyssna när vi gästar Apoteket Vi är inbjudna till Apotekets digitala tjänst där experter och gäster förmedlar intressant information. Kom och lyssna på hur vi arbetar för att förbättra vardagen för våra medlemmar. Vi delar med oss om erfarenheter av hur det är att leva med diabetes. Vad kan du göra själv? […]

Temadag i Ronneby

Temadagen i Ronneby den 28 januari lockade många deltagare. Det Diabetes Sveriges Förbundsordförande Thomas Magnusson, inledde dagen med att poängtera vikten av aktiva och livskraftiga patientföreningar. De bidrar till att både egenvården och sjukvården förbättras.

Fokus Patient

Fokus Patient ett tredagars event i Stockholm. I höstas handlade det om patientsäkerhet, kardiovaskulära sjukdomar och om transplantationsfrågor. Eventet lockade deltagare från flera länder. Thomas Magnusson, ordförande Diabets Sverige, pratade om kopplingen mellan hjärt- och kärlsjukdomar.

Diabetesdialog i Stockholm

Diabetesdialog i Stockholm. Ännu en gång har Storstockholms diabetesförening, SSDF genomfört sin regionala diabetesdialog där olika företrädare för diabetesvården i Stockholm träffas. Det är politiker, tjänstemän från central förvaltning, diabetesläkare o sköterskor, Akademiskt Primärvårdcentrum, företag och givetvis patientföreträdare från SSDF.